06 17193938

Dagelijks bereikbaar van 10u tot 20u

Twaalf tradities

De landelijke – en zelfs wereldwijde – AA organisatie heeft een twaalf tal principes in het leven geroepen om de organisatie van de bijeenkomsten en AA groepen goed te laten verlopen.

De twaalf tradities van AA:

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn moet op de eerste plaats staan; persoonlijk herstel is afhankelijk van de eenheid in de AA.
 2. Wij erkennen in onze groep slechts een uiteindelijke autoriteit; één Hogere Macht, zoals Dat zich openbaart in geweten van onze groep. Onze leiders zijn toegewijde dienaren, zij regeren niet.
 3. Het enige vereiste voor AA lidmaatschap is het verlangen op te houden met drinken.
 4. Elke groep moet autonoom zijn, behalve in zaken die andere groepen raken of AA als geheel betreffen.
 5. Elke groep heeft slechts een hoofddoel- haar boodschap uitdragen aan de alcoholist die nog lijdt.
 6. De AA-groep mag nooit enige relatie of initiatief van buiten ondersteunen, financieren of de naam AA hiermee verbinden, zodat problemen rond geld, eigendom en prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden.
 7. Elke AA-groep moet zich zelf volkomen bedruipen en bijdragen van buitenaf afwijzen.
 8. AA moet altijd niet-professioneel blijven, maar onze dienstencentra mogen bijzondere medewerkers in dienst nemen.
 9. De AA als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar wij mogen wel dienstenbureaus of comités in het leven roepen, die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan degenen die zij dienen.
 10. Anonieme Alcoholisten heeft geen mening over aangelegenheden buiten AA; daarom mag de naam AA nooit betrokken raken in enig publiek meningsverschil.
 11. Ons beleid ten aanzien van publiciteit is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame, tegenover pers, radio en televisie moeten wij altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven.
 12. Anonimiteit is de geestelijke grondslag van al onze Tradities; deze herinnert ons er aan dat principes voorrang hebben boven persoonlijke belangen.